INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
środa, 23 sierpnia 2017, 235 dzień roku, imieniny Apolinarego, Miły, Róży
Biuletyn Informacji Publicznej
PSeAP
Projekty unijne
Innowacyjne Podkarpackie
Stowarzyszenie Kraina Sanu
Znajdujesz się w: start / Instytucje / OSP

OSP

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stan na 1.01.2009r)

II. Zarząd Oddziału Gminnego w Kuryłówce.

 - osp-foto06.jpg
Władysław Niemiec

 - osp-foto07.jpg
Józef Sarzyński

 - osp-foto08.jpg
Józef Wrona

 - osp-foto09.jpg
Piotr Tokarz

 - osp-foto10.jpg
Tadeusz Mastalerz

 - osp-foto11.jpg
Tadeusz Halesiak

 - osp-foto12.jpg
Leopold Borek

 - osp-foto13.jpg
Roman Szałajko

Trudno dziś ustalić skład pierwszego Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kuryłówce. Wiemy, że prezesem był Władysław Niemiec-Naczelnik Gminy.

Dnia 7 stycznia 1979 roku obradował II Zjazd Gminny ZOSP. Wówczas do zarządu gminnego weszli: Tadeusz Sarzyński( Naczelnik Gminy) – prezes, zastępcy: Józef Wrona i Jan Babula, sekretarz –Mieczysław Świątecki, skarbnik –Emil Borek, komendant gminny –Leopold Borek.

III Zjazd Gminny, który odbył się 24 stycznia 1981 roku wybrał zarząd w następującym składzie: prezes - Józef Wrona, wiceprezesi - Władysław Niemiec, Jan Babula, sekretarz -Mieczysław Świątecki, skarbnik -Władysława Baj, członkowie zarządu: Piotr Chlebowicz, Julian Ćwikła, Stanisław Ćwikła, Michał Gruca, Jan Janda, Józef Bróż, Józef Łoś, Jan Petlak, Leopold Borek -komendant gminny. Funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej powierzono Janowi Lisikowi.

IV Zjazd Gminny obradował 13 lutego 1983 roku. Nie dokonał zmian zarządu.

Kolejny V Zjazd Gminny ZOSP zwołano w dniu 25 lutego 1987 roku, podczas którego wybrano nowego prezesa zarządu w osobie Piotra Tokarza Naczelnika Gminy.

Wiceprezesem wybrano Józefa Wronę, skarbnikiem - Adama Kurasiewicza.

Pozostały skład zarządu pozostał bez zmian.

W sprawozdaniu na zjazd czytamy: „ Gminna organizacja strażacka zrzesza 272 członków skupionych w 10 jednostkach, z tego 3 mają samochody. W okresie sprawozdawczym odnotowano 31 pożarów „.

Nowe oblicze Ochotniczych Straży Pożarnych tworzone jest wraz z reformą samorządową.

Ochrona pożarowa staje się zadaniem własnym gminy i jest przez nią ( gminę ) finansowana.

VI Zjazd Związku Gminnego obradował w dniu 21 kwietnia 1991 roku. Sprawozdanie z działalności zarządu składał wiceprezes Józef Wrona ( Piotr Tokarz w związku z wyborem na Wójta Gminy w Żołyni zrzekł się funkcji prezesa). Z przedstawionego sprawozdania wynika,że stan strażackiej organizacji uległ zmniejszeniu o dwie jednostki: OSP Kolonia Polska i OSP "Igloopol " w Dąbrowicy w związku z likwidacja tego zakładu.

Ponadto OSP w Tarnawcu stała się stowarzyszeniem wypełniającym działalność statutową z wyłączeniem działalność operacyjnej.

Zjazd dokonał wyboru nowego zarządu, w skład którego weszli: prezes-Tadeusz Mastalerz

(Wójt), wiceprezes Józef Wrona, sekretarz -Roman, Szałajko, skarbnik-Mieczysław Świątecki, komendant gminny OSP -Leopold Borek. Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Lisika.

Samorząd gminy przystąpił do budowy strażnic w Jastrzębcu (1993 r.) i Kuryłówce (2001) jednej z najpiękniejszych tego typu obiektów w woj. podkarpackim, pozyskania samochodu pożarniczego (1996 r.) dla OSP Jastrzębiec.

Decyzją Komendanta Głównego PSP najbardziej operatywne jednostki włączane są do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: Kuryłówka (1995 r.), Jastrzębiec (1997r.).

Z inicjatywy kpt. Bogdana Kołcza pełniącego wówczas obowiązki Naczelnika Wydziału Operacyjno-szkoleniowego Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku przystąpiono do budowy system selektywnego wywoływania jednostek KSR-G (1997 r.).

VII Zjazd Gminny ZOSP RP w Kuryłówce miał miejsce 20 kwietnia 1996 roku.

W okresie sprawozdawczym oddano do użytku dwie strażnice: w Jastrzębcu i Brzyskiej Woli.

Wybrany wówczas zarząd reprezentowali: prezes -Tadeusz Mastalerz, wiceprezes Leopold Borek, sekretarz –Mieczysław Świątecki, skarbnik – Adam Kurasiewicz.

Na członków zarządu wybrał: Czesława Kargola, Jana Jandę, Jana Lisika, Michała Grucę, Piotra Chlebowicza ( od 1997 Mieczysława Krupę). Komendantem Gminnym OSP został wybrany - Romana Szałajko, Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej został - Józef Leja.

Dnia 26 kwietnia 2001 roku VIII Zjazd gminnej organizacji strażackiej dokonał wyboru Zarządu w następującym składzie: Tadeusz Mastalerz – prezes, Czesław Kargol –wiceprezes, Roman Szałajko- komendant gminny, Adam Kurasiewicz –skarbnik, Jan Lisik – sekretarz, Zdzisław Socha –członek prezydium. Członkami zarządu zostali: Tadeusz Jaśkowski, Jan Janda, Tadeusz Kucharz, Marian Mazurek,Krystyna Kiełboń, Mieczysław Krupa.

Gminna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący- Kazimierz Rup, członkowie: Józef Leja i Władysław Giereś. Zjazd wybrał przedstawicieli do składu Zarządu Powiatowego w osobach: Czesław Kargol,Tadeusz Mastalerz, Roman Szałajko.

W dniu 23 marca 2003 roku zarząd dokonał zmiany na stanowisku prezesa.

W związku z rezygnacją Tadeusza Mastalerza z funkcji przewodniczącego zarządu w jego miejsce wybrano inż. Tadeusza Halesiaka – Wójta Gminy.

W dniu 27 maja 2006 roku odbył się IX Zjazd Gminny. W sprawozdaniu  na zjazd czytamy między innymi:
„… Dziś ochotnik udający się do działań niczym nie różni się od strażaka zawodowego. Posiada te same ochrony osobiste ( ubrania UPS  są na wyposażeniu wszystkich jednostek samochodowych ), a jego głowę zabezpiecza nowoczesny hełm. Jeszcze w 2002 roku strażacy narzekali na brak butów.
W chwili obecnej braki  w tej dziedzinie nie występują. Strażak ochotnik jest w pełni  przygotowany do  działań które może prowadzić bezpiecznie… „ 
i dalej: „ … W roku 2003  na ochronę pożarową przeznaczono z budżetu gminy kwotę 107 tys. złotych w roku następnym budżet skalkulowano w wysokości 164 tys. złotych w roku  w ubiegłym wydano na ten cel kwotę 227 tys. złotych zaś na 2006 roku przywidziano ponad  320 tys. złotych.
Wybrane podczas obrad władze związku gminnego przedstawiają się następująco: 
Prezes- Tadeusz Halesiak, Wiceprezesi: Czesław Kargol i Zdzisław Socha,
Komendant gminny Roman Szałajko, Sekretarz Tadeusz  Łapaka,Skarbnik Tadeusz Kyć
Członkowie prezydium: Jan Janda,Waldemar Kasperski Mieczysław Krupa i Józef Kiełboń,
Członkowie zarządu:  Wiesław Socha Zdzisław Ćwikła, Tadeusz Kucharz, Antoni Rakszawski, Adam Buniowski,Krzysztof Wilkos,Tadeusz Jaśkowski.
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Przewodniczący Krzysztof Sokal, Sekretarz Alfred Turek, Członek Władysław Staroń

Wg stanu na 1.01.2009 r.  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie gminy skupia 9 jednostek  zrzeszających łącznie 297 strażaków, z tego 232 to członkowie czynni do 55 roku życia.
Osiem  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych posiada samochody pożarnicze:
Brzyska Wola, Jastrzębiec, Kuryłówka, Kulno, Kolonia Polska,Słoboda, Ożanna i Wólka Łamana.
Warto zauważyć, że OSP w Jastrzębcu, Ożannie,Kolonii Polskiej i Kuryłówce (drugi) otrzymały pojazdy pożarnicze w 2004 roku,Wólka Łamana w 2006 r,a OSP Słoboda w 2007 r.

 

 

Obradujący w dniu 17 kwietnia 2011 roku X Zjazd Gminny Związku  OSP w Kuryłówce podsumował działalność za okres pięciu lat. Wg. stanu na  dzień 1 marca  2011 rok stan organizacji wynosił 227  członków. W tej liczbie 197 osób to członkowie czynni. 

Niewątpliwym osiągnięciem minionej kadencji zarządu było zakończenie remontów budynków strażnic na terenie Gminy oraz zakupy nowoczesnego sprzęty pożarniczego.

Wybrany podczas X Zjazdu  Zarząd Gminny Związku OSP w Kuryłówce ukonstytuował się następująco: Prezes –Tadeusz Halesiak, Wiceprezesi: Wiesław Socha i Zdzisław Socha, Komendant Gminny –Roman Szałajko, Sekretarz – Tadeusz Łapka, Skarbnik Tadeusz Kyć. Członkowie zarządu: Mieczysław Krupa, Daniel Kiełbon, Dominik Smędra, Andrzej Stroń, Zbigniew Stroń, Tadeusz Jaśkowski. Gminna Komisja Rewizyjna działa w składzie: Krzysztof Sokal,Tomasz Gruca i Leszek Połeć.  

 

W dniu 11 czerwca 2016r roku obradował XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kuryłówce. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w składzie następującym:

Prezes                          - Tadeusz Halesiak

Wiceprezes                  - Wiesław Socha

Wiceprezes                   - Zdzisław Socha

Komendant gminny       - Roman Szalajko

Sekretarz                      - Jacek Kotulski

Skarbnik                      - Tadeusz Łapka

Członek zarządu           -  Mieczysław Krupa

Członek zarządu           - Dominik Smędra

Członek zarządu           - Andrzej Pierczyk

Członek zarządu           - Waldemar Kasperski

Członek zarządu           - Tadeusz Kyć

Członek zarządu           - Bogdan Małysa

Członek zarządu           - Piotr Skowronek

 


Nie zaniedbujemy pracy z dziećmi i młodzieżą. Corocznie jesteśmy organizatorami Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu szkół i gminy.
W tej dziedzinie odnosimy znaczące sukcesy. W 2001 roku Kamil Koziara –uczeń Szkoły Podstawowej w Kulnie był finalistą centralnym, w następnych latach Kamil Deryło (Szkoła Podstawowa w Kulnie ) i Natalia Femiak ( Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce) uczestniczyli w finale wojewódzkim. W 2004 roku Paweł Majcher ( PG w Kuryłówce) był finalistą szczebla powiatowego. W 2007 r.eliminacje powiatowe wygrał Sebastian Borek gr.I, a gr.II – Bartosz Leja,w 2008 r – eliminacje powiatowe wygrał  gr.I.– Mateusz Budzyński, gr.II –Sebastian Borek, a Bartosz Leja w gr.III, w 2009 r podczas eliminacji  powiatowych Sara Łaszcz zajęła II miejsce,a Jesika Wośko i -Wiktoria Deryło odpowiednio III i IV miejsce w gr.I, w  Gr.II – Mateusz Budzyński –II miejsce, w 2010 roku w grupie szkół podstawowych eliminacje powiatowe wygrał Norbert Budzyński  , a w eliminacjach wojewódzkich zajął VII miejsce, 2011 roku  reprezentująca Gminę  Kuryłówka  Wiktoria Deryło powtórzyła sukces Kamila z 2001 roku i była uczestniczka finału centralnego OTWP w Ciechocinku,w 2012 roku Karolina Kargol po zwycięstwie na etapie powiatowym była uczestniczką eliminacji wojewódzkich turnieju wiedzy pożarniczej

 

Nasz udział w OTWP został zainicjowany przez kpt. Jerzego Matusza Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku który w rozmowie z autorem tego opracowania przedstawił zasady krzewienia prewencji pożarowej wśród dzieci poprzez uczestnictwo w OTWP. Rezultatem tych rozmów były osiągnięcia jw.
Dla najmłodszych organizujemy konkurs plastyczny ph. „.Zapobiegajmy pożarom”.
W 2003 roku prace Dominika Kruk i Jadwigi Cichoń uczniów Szkoły Podstawowej z Brzyskiej Woli uczestniczyły w finale centralnym. Sukces ten w 2004 roku powtórzyła Aleksandra Fus –uczennica Szkoły Podstawowej w Kuryłówce zdobywając laury na szczeblu wojewódzkim. Sukcesy te są powtarzane  rokrocznie.
Nie można pominąć sukcesów odnoszonych przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców wg systemu CTIF. Dwukrotnie MDP dziewcząt OSP Kuryłówka reprezentowała powiat leżajski na I i II Zawodach MDP OSP województwa podkarpackiego,

 

Nie można pominąć sukcesów odnoszonych przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców wg systemu CTIF. Dwukrotnie MDP dziewcząt OSP Kuryłówka reprezentowała powiat leżajski na I i II Zawodach MDP OSP województwa podkarpackiego,

MDP OSP chłopców zalicza się do ścisłej czołówki powiatu w tej konkurencji, podobnie jak drużyna męska Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce.

Prawidłowe funkcjonowanie ochrony pożarowej na terenie gminy nie było by możliwe bez dobrej współpracy z Państwowa Strażą Pożarną, a ściślej z Komendantami tej straży.

Począwszy od Zdzisława Szala, Jerzego Lechowicza poprzez Władysława Pelczara (członka honorowego OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce ),Bronisława Grzywnę, Józefa Wnęka,  , Józefa Golca do obecnie pełniącego to stanowiska bryg. dr Bogdana Kołcza. Wszyscy oni 

na przestrzeni lat wnieśli znaczący wkład w prawidłowe funkcjonowanie ochrony pożarowej na terenie Gminy Kuryłówka.

 

Warto podkreślić wzorowa współpracę miedzy Zarządem O/Gminnego OSP  w Kuryłówce

a Zarządem O/Powiatowego OSP reprezentowanym przez kolejnych jego  prezesów w osobach:śp. Antoniego Parobka,Stanisława Płoszaja oraz Józefa Golca.  

 

 

 - osp-foto14.jpg
Wiceprezes Zarządu O/Gminnego Z OSP RP w Kuryłówce dh Czesław Kargol odznaczony Medalem im. Bolesława Chomicza. Medal wręczają Antoni Parobek i Tadeusz Halesiak - uroczystość nadania sztandaru dla OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce 11 lipca 2004 r.

 

III. Zarys historii Ochotniczych Straży Pożarnych.

OSP Brzyska Wola.

Założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli był kierownik szkoły powszechnej Józef Świątoniowski To za jego staraniem w 1925 roku wybudowano remizę oraz wyposażono straż w sikawkę systemu „ Niagara „ i beczkowóz. Komendę nad strażakami powierzono Michałowi Hajdaszowi.

Świątoniowski jako osoba wpływowa (radny Rady Powiatowej w Łańcucie) sprowadził do Brzyskiej Woli Stefana Orła -oficera tamtejszej komendy straży celem przeszkolenia miejscowych strażaków. Przyjazd oficera wzbudził sensację we wsi.Ćwiczenia zawsze obserwowały tłumy mieszkańców, zwłaszcza dzieci.

W okresie okupacji Niemcy czynnych członków straży wcielili do policji porządkowej podobnie jak w pobliskiej Kuryłówce.W grudniu 1942 roku Niemcy spalili gospodarstwo Tomasza Winiarskiego.Wówczas polecono brzyskowolskim strażakom ochraniać sąsiednie budynki przed rozprzestrzenianiem się ognia. Akcja ta była bardzo niebezpieczną bo ogień trawiący zabudowania spowodował wybuch zgromadzonej amunicji.Na szczęście nikt ze strażaków nie ucierpiał.

Tuż po zakończeniu wojny, kontakty z OSP w Brzyskiej Woli utrzymywał por. Szewczyk z Łańcuta. Wymagało to nie lada odwagi.Wówczas tereny te ( Zasanie zwano meksykiem )nie należało do bezpiecznych zwłaszcza, dla ludzi noszących mundury nowej władzy.

Rozkwit ochotniczego pożarnictwa następuje w latach sześćdziesiątych. Wtedy ochotnicy otrzymują samochód Doge.W celu garażowania samochodu strażacy budują strażnicę o pow.25 m2.Garaż po wyprowadzeniu pojazdu służył jako sala taneczna.

W tym okresie dochodzi do podziału straży na dwie odrębne. Józef Wilkos w Domu Ludowym w tzw. miasteczku zakłada drugą OSP.

W 1967 roku wybudowano budynek strażnicy o dwóch boksach, który służy strażakom do dziś. Z chwilą oddania nowej remizy rozwiązuje się jednostka OSP utworzona przez Józefa Wilkosa. Kolejne lata upływają strażakom na sporze dot. rozbudowy budynków będących w ich władaniu.Brak porozumienia wśród członków, a także istniejący podział w społeczeństwie wsi doprowadził do tego, że żadnych decyzji nie podjęto.

W 1988 roku jednostka dostaje samochód pożarniczy Stara 26 GBAM.

Przekazanie zadań z zakresu ochrony pożarowej gminom sprawia, że ożywia się działalność stowarzyszenia. Następują zmiany w zarządzie, naczelnikiem zostaje Tadeusz Kucharz, konserwatorem Zdzisław Socha,a prezesem Mieczysław Świątecki.. Wieś zaczyna się jednoczyć. Rodzi się pomysł budowy budynku służącego wszystkim mieszkańcom.

29 maja 1994 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę domu ludowego. Uroczystość tę poprzedzono mszą celebrowaną przez księdza proboszcza Henryka Skałubę, podczas której poświęcono sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli.

W rocznicę 75 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli została wyróżniona Złotym Medale „ Za zasługi dla pożarnictwa”.

W dniu 23 lutego 2001 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli wybrali nowy zarząd: prezesem został Zdzisław Socha, naczelnikiem ponownie Tadeusz Kucharza, jego zastępcą Tadeusz Socha, skarbnikiem Tadeusza Masełek, a na sekretarza Janusz Socha.

 

OSP Brzyska Wola na dzień Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego które odbyło się w dniu 19 lutego 2001 roku liczyła 38 członków w tej liczbie 7 członków honorowych. Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes –Zdzisław Socha, Naczelnik-Zbigniew Socha, Wiceprezes -  Andrzej Femiak, Z-ca naczelnika – Józef Brzyska, Sekretarz – Janusz Socha, Skarbnik- Tadeusz Masełek, Członkowie Zarządu: Jan Hacia i Marian Masełek.

Przewodniczącym KR wybrano: Mariana Pierczyka. OSP Brzyska Wola jest jednostką typu S-2 wyposażoną w samochody: Star 244 GBAM 2,5/16  i GCBA 6/32.

 

 

 - osp_brzyskaw.jpg

Zastęp Ochotniczej Straży Pożaranej w Brzyskiej Woli

 - osp-foto15.jpg
Dh.Józef Ćwikła odznaczony Złotym Znakiem Związku wśród członków zarządu OSP w Brzyskiej Woli.

 

OSP w Dąbrowicy

Jest jednostką typu M. Powstała w okresie odwilży roku 1956, chociaż niektórzy twierdzą, że została zawiązana około roku 1954 roku, gdy Dąbrowicę zaczęli zasiedlać „ osadnicy „ z pobliskich zniszczonych wojną wsi.

Założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy był Jan Dyjak.Obok niego warto wymienić nazwiska: Jana Ożgi, Jana Sadleja, Józefa Grucy, Bronisława Gorącego i Franciszka Sadleja którzy tworzyli pierwszy skład osobowy. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej mieściła się w szopie gospodarstwa Jan Ożgi Straż posiadała sikawkę ręczną.

Zaprzęg konny dla straży dostarczał Józef Gruca.

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zbudowano murowaną strażnicę z jednym boksem garażowym, zapleczem warsztatowym i świetlicą.

Osobne wejście do świetlicy pozwalało wykorzystywać to pomieszczenie do zebrań wiejskich. Później świetlicę adaptowano dla potrzeb punktu filialnego Gminnej Biblioteki Publicznej.

W tym okresie ochotnikom przewodził Wincenty Goch, a naczelnikiem straży był Jan Dyjak. W okresie późniejszym funkcje naczelnika pełnili: Jan Pędziwiatr i Michała Gruca.

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku cechuje zastój w działalności stowarzyszenia.

W 2003 roku z inicjatywy Tadeusza Łapki doszło do reaktywowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy. Zrzesza 21 członków czynnych.

Skład Zarządu tworzą: Tadeusz Łapka – prezes, Jan Pędziwiatr –naczelnik, Bogusław Kycia –skarbnik, Jacek Gajewski-gospodarz, Artur Szenborn –sekretarz. Komisje Rewizyjną stanowią: Edward Jajak, Artur Ćwikła, Jacek Matura.

Warto wspomnieć, że Ochotnicza Straż Pożarna działała także w byłym Zakładzie Rolno – Przemysłowym „ Igloopol ”w Dąbrowicy. Jednostka skupiała 22 członków.

Prezesem zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej był Stanisław Piskor, naczelnikiem Edward Matys jego zastępcą Władysław Niemczyk, sekretarzem wybrano Tadeusza Łapkę, skarbnikiem zaś Czesława Łosia, a funkcję gospodarza pełnił Władysław Socha.

Lesław Mazurkiewicz - dyrektor zakładu zadbał aby ochotnicy posiadali własną strażnicę. Pod potrzeby straży zakupiono niezbędny sprzęt pożarniczy.W dalszej perspektywie planowano wyposażyć jednostkę w samochód. Upadek kombinatu spowodował, że ambitne plany pozostały tylko na papierze.

 

OSP Dąbrowica: wg stanu na dzień 22 stycznia 2011 roku liczy 18 członków.

Wybrany w tym dniu Zarząd przedstawia się następująco:

Prezes – Tadeusz Łapka , Wiceprezes – Marian Kusy, Naczelnik – Tomasz Gruca, Z-ca Naczelnika – Jacek Gajewski, Sekretarz –Jan Misiąg, Skarbnik- Mirosław Cwikła, Gospodarz- Krzysztof Witko.Przewodniczący KR- Józef Stroń.

W dniu 3 czerwca 2011 roku przekazano jednostce samochód GLM Żuk będący dotychczas na wyposażeniu OSP w Ożannie.

 

 

 - osp-foto16.jpg
Jan Pędziwiatr-naczelnik,Bogusław Kycia -skarbnik,Tadeusz Łapka -prezes.

OSP Jastrzębiec

W 1954 roku Jan Dworniczak po odbyciu tygodniowego przeszkolenia strażackiego w Roźwienicy i zdaniu egzaminu przed komisją z Rzeszowa przystąpił do tworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębcu. Wokół siebie zgromadził takich jak on społeczników miedzy innymi: Michała Woźnego, Bronisława Piebiaka,Władysława Rakszawskiego i Józefa Kiełbonia. Pod potrzeby straży ochotnicy stawiają drewnianą szopę w której znajduje miejsce motopompa oraz sprzęt strażacki. W tym czasie prezesurę obejmuje Józef Kiełboń ( Jan Dworniczak przeniósł się do Kuryłówki ), a naczelnikiem straży został Jan Petlak.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębcu przechodząc pod opiekę gminy wnosi swój wkład w postaci dobrze działającego zarządu w osobach: prezes –Antoni Rakszawski, naczelnik-Józef Mazurek, wiceprezes –Henryk Szewczyk,zastępca naczelnika -Stanisław Woźny, sekretarz-Jan Rakszawski, skarbnik-Franciszek Rakszawski, gospodarz-Józef Kiełbon i Władysław Rakszawski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zbigniew Czarniecki, Piotr Kubaj, Dominik Smędra. Stan osobowy jednostki liczy 34 druhów.

W 1993 roku strażacy wspierani przez całą społeczność wiejską przystępują do budowy domu strażaka z dużą salą taneczną i zapleczem kuchennym.W 1994 roku inwestycja realizowana z udziałem pracy społecznej zostaje przekazana w użytkowanie strażakom.

Na uroczystość otwarcia przybywają: przedstawiciel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg Michał Żuber, wiceprezes Zarządu Głównego Z OSP RP Marian Ręndzioch, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Z OSP RP Antoni Parobek. Podczas uroczystości wyróżniono jednostkę srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 1996 roku w składzie Zarządu OSP Jastrzębiec dochodzi do istotnych zmian. Pokolenie „starych „ zasłużonych strażaków oddaje władze w ręce młodszych – swych synów.

Prezesem wybrano Mariana Mazurka,wiceprezesem –Tadeusza Dworniczaka ( sołtysa wsi ) i Zbigniewa Czarnieckiego, naczelnikiem straży Stanisław Woźny jego zastępcą wybrano Janusza Śmieciucha, sekretarzem Jan Rakszawski zaś skarbnikiem Franciszek Rakszawski, gospodarzem Henryka Szewczyka.

Wiosną 1996 roku Państwowa Straż Pożarna w Leżajsku przekazuje do Jastrzębca samochód Star GPr 1500, który zostaje oddany do karosażu.

W lecie tego samego roku w Jastrzębcu znów goszczą przedstawiciele Zarządu Głównego

Z OSP RP tym razem w osobach: dyrektora Biura Zarządu Głównego ZOSP RP płk dr Józefa Groby oraz głównego księgowego Kazimierza Plucińskiego. Aktu poświęcenia samochodu i oddania go strażakom dokonał ksiądz kanonik Ryszard Wołoszczak.

Decyzją Komendanta Głównego PSP w 1997 roku OSP z Jastrzębca włączona zostaje do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2004 roku zarząd podejmuje decyzję o zakupie podwozie Stara 244.

Bracia Marian ( prezes ) i Stanisław Mazurkowie wspierani przez zarząd podejmują się we własnym zakresie wykonać szereg prac remontowych przy samochodzie.

W efekcie Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębcu otrzymuje terenowy samochód pożarniczy GBM 2 / 8.Całkowity koszt karosażu wyniósł 10 tys. zł.To osiągniecie zasługuje na szczególne podkreślenie.

Wg stanu na 31 grudnia 2004 rok jednostka liczy 29 członków, w tym czynnych do 50 roku życia - 23. Wyszkolenie stanu osobowego przedstawia się następująco: szkolenie podstawowe – 24 strażaków, dowódców drużyn- 4, naczelników -3,operatorów sprzętu- 3, ratowników przedmedycznych -2,operatorów pilarek łańcuchowych -2.

Zarząd stanowią: Marian Mazurek –prezes ( konserwator –kierowca), Dominik Smędra wiceprezes, naczelnik straży –Stanisław Woźny, Janusz Śmieciuch –zastępca naczelnika skarbnik –Franciszek Rakszawski, sekretarz – Jan Rakszawski, gospodarz – Wiesław Szymanik. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Antoni Abramek –przewodniczący,

Antoni Rakszawski i Józef Kiełboń – członkowie.

 - osp-foto17.jpg
Zarząd jednostki 2004 rok (od lewej ): M. Mazurek, St. Woźny, D. Smędra, F. Rakszawski, J. Rakszawski, Zb. Czarniecki..

 

W roku 2005 z środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego dokonano montażu nowoczesnej autopompy o wydajności 3000 l/min. Pojazd otrzymuje oznaczenie GBA

2/30. Wg stanu na dzień 11 lutego 2012 roku jednostka  liczy 26 członków.

W dniu 16 lutego 2011 roku wybrano  Zarząd OSP w składzie: Prezes Dominik Smędra, Naczelnik Stanisław Woźny, Sekretarz Jan Rakszawski, Skarbnik Adam Nocek, Gospodarz Czerniecki Zbigniew, Członek zarządu Wiesław Szymanik.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Antoni Abramek.

 

OSP w Koloni Polskiej

OSP w Kolonii Polskiej powstała w 1969 roku.Prezesem straży wybrano Jana Brzyskiego, a naczelnikiem Zdzisława Gocha. Sprzęt pożarowy przechowywano początkowo u właścicieli prywatnych. W okresie późniejszym wygospodarowano jedno pomieszczenie w budynku szkolnym. Z końcem XX wieku następuje zanik aktywności członków. Sprzęt będący na wyposażeniu jednostki rozdysponowano do innych stowarzyszeń. Pozostawiono jedynie niewielkie ilości węży i prądownic.

23 stycznia 2000 roku z inicjatywy Krystyny Kiełboń –sołtysa wsi doszło do zebrania założycielskiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Polskiej.

Wybrano zarząd w składzie: prezes -Krystyna Kiełboń,naczelnik- Zdzisław Goch, sekretarz- Adam Buniowski, skarbnik - Tomasz Peryga, gospodarz - Tadeusz Szpetnar.

Nowy zarząd wystąpił z inicjatywą pozyskania pomieszczeń w budynku dawnej zlewni mleka. Niestety starania zarządu spełzły na niczym.Budynek został sprzedany w prywatne ręce, a straż nadal korzystała z pomieszczeń budynku wiejskiego. W 2003 roku Krystyna Kiełboń zaprosiła do Koloni Polskiej Annę Świtalską redaktorkę czasopisma „Strażak”

Wkrótce w „Strażku” ukazał się apel ochotników z Kolonii w sprawie przekazania im zbędnego sprzętu pożarniczego przez ochotników z kraju. Apel spotkał się z odzewem i tak zaczęły napływać do Kolonii Polskiej różnorakie oferty doposażenia.

Z Kotliny Kłodzkiej (Ścinawka Dolna ) nadeszła oferta nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego GBA Skoda RTO.Po odbiór samochodu udali się: Krystyna Kiełboń, Waldemar Kasperski, Tomasz Peryga, Roman Szałajko i Andrzej Ćwikła.

Delegacja strażaków z Podkarpacia była gościnie podejmowana przez miejscowych druhów na czele z prezesem Stanisławem Proszkiem. Przekazanie samochodu odbyło się z udziałem mediów. Na kanwie tego wydarzenia redaktorki Anna Nabrdalik (PR Opole) i Anna Leśniewska (PR Rzeszów) zrealizowały reportaże które otrzymały drugie nagrody w ogólnopolskim konkursie dziennikarzy radiowych „Strażacy ochotnicy- nie tylko gaszą „

 

Wg  stanu na dzień 20 stycznia 2012 roku  OSP w Koloni Polskiej liczy 21 członków.

Posiada na swym wyposażeni samochód pożarniczy GLM Żuk.

Wybrany w dniu 12 lutego 2011 roku zarząd przedstawia się następująco: Prezes Krystyna Kiełboń  , Naczelnik- Robert Goch, Sekretarz –Adam Buniowski, Skarbnik- Mariusz Peryga, Kronikarz -Daniel Kiełboń, Członek -Ryszard Cupek. Przewodniczący KR wybrany został Bartłomiej Brzyski.

 

 

 - osp-foto18.jpg
Prezes Zarządu Krystyna Kiełboń, wraz z załogą wozu gotowa do działań.

 - osp-foto19.jpg
Prezes Krystyna Kiełboń odbiera list gratulacyjny z rąk Prezesa Zarządu Głównego Z OSP RP Waldemara Pawlaka.

OSP Kulno

Ochotniczą Straż Pożarną w Kulnie założono w 1957 roku. Wówczas to z inicjatywy Feliksa Banacha, Jana Deca i Femiaka Pantaleona zaczęto tworzyć struktury strażackiej organizacji. Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd: prezes - Feliks Banach, wiceprezes - Pantaleon Femiak, naczelnik - Jan Dec, skarbnik - Ćwikła, sekretarz - Jan Kruk, gospodarz - Władysław Kasperek. Furmanami wybrani zostali: Jan Serafin, Michał Femiak, Tadeusz Równiak i Michał Matuszak.

Z chwilą powołania powiatu leżajskiego i objęcia przez aspiranta Zdzisława Szala komendy Straży Pożarnej następuje rozkwit jednostki. Strażacy z Kulna otrzymują motopompę "Leopoldia " typ PO 3 oraz wyposażenie wężowe. Dla własnych potrzeb strażacy budują w 1958 roku strażnicę. Drewniana szopa,bo tylko taka strażnica mogła być wybudowana społecznym sumptem została zlokalizowana w miejscu obecnej remizy.

W latach sześćdziesiątych rodzi się zamysł zbudowania strażnicy z prawdziwego zdarzenia. W tym celu strażacy kupują cement.Z części zakupionego materiału wylewają fundamenty pod przyszłą strażnicę, z reszty wykonują cegłę cementową w ilości 10 000 szt.

Budowę rozpoczęto w 1968 roku, a do użytku oddano ją dwa lata później.

Budynek strażnicy składał się z garażu, magazynku paliw i świetlicy strażackiej.

W następnych latach Zarząd jednostki z Prezesem Janem Krukiem postanawia rozbudować istniejący obiekt o sale taneczną. Z nadwyżki budżetowej Kółka Rolniczego zostaje przeznaczona kwota pozwalająca na zakup 10 000 szt. cegły.

W 1976 roku przystąpiono sposobem gospodarczym do rozbudowy remizy. Efektem poczynań strażaków było oddanie w 1977 roku sali tanecznej ze sceną której nie musieli się wstydzić. Wartość wykonanych prac wyniosła 260 tys.zł. Tylko nieliczne obiekty w okolicy mogły pochwalić się wówczas taką salą. Nic zatem dziwnego, że na zabawę do Kulna ściągały rzesze młodzieży z okolicznych wsi..W 1980 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kulnie otrzymała nowy samochód GLM "Żuk ".Do tej pory od 1963 roku sprzęt pożarowy był transportowany ciągnikami z Kółka Rolniczego.( wcześniej używano zaprzęgu konnego).Kierowcą " Żuka " został Józef Łoś -naczelnik straży od 1970 roku, funkcjonariusz zawodowej straży pożarnej. W1986 roku stanowisko konserwatora obejmuje Józef Bucior.W tym okresie młodzieżowa drużyna OSP Kulno na zawodach rejonowych zajęła III miejsce.

W 1991 roku następują zmiany w zarządzie straży.W miejsce Jana Kruka członkowie wybierają prezesem Jana Deca,wiceprezesami zostali: Stanisław Banach ( syn założyciela OSP) i Franciszek Kruk, naczelnikiem nadal pozostaje Czesław Kargol, Dominik Krupa zostaje wybrany skarbnikiem,gospodarzem Zygmunt Wilkos.

W dniu 10 lutego 2001 roku dokonano wyboru nowego zarządu: prezes –Jan Dec, wiceprezes –Tadeusz Jaśkowski,wiceprezes Stanisław Banach, naczelnik-Czesław Kargol,zastępca naczelnika Marek Garbacz, skarbnik-Dominik Krupa, sekretarz -Bogdan Kuźnar, członek Jacek Garbacz i Jacek Ćwiak, gospodarz –Giereś Władysław.
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego w 2006 roku  zarząd ukonstytuował się następująco: prezes –Czesław Kargol,naczelnik-Tadeusz Jaśkowski,z-ca naczelnika Marek Garbacz, sekretarz-Krzysztof Sokal, skarbnik-JozefaSerafin,gospodarz-Wladysław Giereś, członek zarządu Dariusz Pawelec.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Bogdana Serafina.W roku następnym dokonano gruntownego remontu strażnicy.Dnia 6 kwietnia 2003roku na poszerzonym posiedzeniu zarządu po rezygnacji dotychczasowego prezesa i skarbnika w ich miejsce wybrano: prezesem-Tadeusza Jaśkowskiego, skarbnika –Jacka Serafina. W czerwcu tego samego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kulnie otrzymała sztandar oraz została odznaczona srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

 

 

 - osp-foto20.jpg
Delegacja OSP Kulno podczas Uroczystości 11 listopada (2005 r).
Stoją od prawej:T.jaskowski,Cz.Kargol,D.Serafi,L.Kruk,T.kargol,J.Serafin,Wł. Giereś.

 W 2010 roku jednostka otrzymała samochód GLM Lublin. Wybrany w dniu 15 stycznia 2011 roku  zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes –Tadeusz Jaśkowski, Wiceprezes –Krzysztof Sokal,Naczelnik Jacek Garbacz, Sekretarz – Waldemar Cwiak, Skarbnik – Ernest Szczuc, Gospodarz, Patryk Kliszczak. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Grzegorz Banach. 

 

 - osp_kulno.jpg

 

Zastęp OSP Kulno

 

Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuryłówce powstała w 1918 roku Prawne formy działania stowarzyszeniu nadał Józef Szczęsny. W 1927 roku prezesem zarządu był Józef Szczęsny, naczelnikiem Andrzej Ćwikła, sekretarzem Jan Feldman.W 1929 roku następują zmiany w osobowe władz OSP. Zarząd tworzą: prezes Józef Szczęsny,członkowie zarządu: Jan Skiba „Stary Wójt”, Michał Skiba, Antoni Buczko.Drużynie bojowej przewodził Jan Skiba „ Cycuś” naczelnik straży, zastępcą naczelnika Jan Rauza,dowódca oddziału Michał Kościółek.. OSP była dobrze umundurowana i wyposażona dzięki dotacjom otrzymywanym od Rady Gminnej w Kuryłówce.

W okresie okupacji Niemcy zlikwidowali zarząd straży, a członków czynnych wyznaczono do pełnienia służby w drużynach bojowych podporządkowanych policji niemieckiej. W tym okresie komendę nad strażą sprawował Jan Rauza,a jego zastępcą był Michał Kościółek

Po wojnie kolejnymi naczelnikami roku straży (do 1956) byli: Jan Rauza, Antoni Kościółek, Bronisław Rauza, Stanisław Rauza oraz Julian Ćwikła.

Reaktywowanie samorządu strażackiego następuje po 1956 roku Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje Stanisław Góral, naczelnikiem Julian Ćwikła, a jego zastępcą Michał Magiel, sekretarzem Tadeusz Skowronek, skarbnikiem Franciszek Chudy, gospodarzem Jan Zółtobrzuch.Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Piotr Tkaczyk.

Jednostka liczyła 24 członków czynnych. Wyposażenie straży stanowiła sikawka ręczna przewożona zaprzęgiem konnym. Około 1966 roku prezesem OSP zostaje Julian Ćwikła.

W tym okresie straż otrzymuje samochód Dodge, a w 1969 roku strażakom przekazana zostaje murowana strażnica.W listopadzie 1975 roku straż otrzymuje Stara 25 GBAM. (pierwszy na Zasaniu samochód pożarniczy z beczką) W tym okresie zarząd tworzyli:

Julian Ćwikła – prezes, Franciszek Zdeb - naczelnik, wiceprezes – Piotr Tkaczyk, skarbnik - Michał Wnuk, sekretarz - Józef Pietrycha, gospodarz (kierowca) – Emil Borek.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Józef Frycz, Tadeusz Długosz, Franciszek Muskus.

W 1978 roku prezesurę straży obejmuje Emil Borek,W skład zarządu wchodzą: wiceprezes Franciszek Zdeb, naczelnik Julian Ćwikła, skarbnik Michał Wnuk,sekretarza Piotr Tkaczyk, gospodarz Franciszek Podobiński.

W lipcu 1980 rok. strażacy stają do walki z powodzią. Dzięki ogromnemu wysiłkowi usypano wał który do dziś chroni wieś.

W grudniu 1980 roku na wieczną wartę odszedł Emil Borek nieodżałowany działacz pożarnictwa. Prezesurę po nim obejmuje na krótko Piotr Tkaczyk potem obowiązki przekazuje Józefowi Leja.

Dzięki staraniom strażaków dnia 3 maja 1981 roku jednostka otrzymuje sztandar.

Rok 1983 to okres intensywnej pracy strażaków, gdyż obfituje w zwiększoną ilość pożarów. W samej Kuryłówce odnotowano ich 7, w większości były to zabudowania gospodarskie.

W 1988 roku ochotnicy z Kuryłówki uczestniczą w usuwaniu zatorów drogowych spowodowanych przez ogromna wichurę, która przeszła przez Leżajsk i okolice. W tym roku jednostka otrzymuje samochód Star 244 co usprawniło pracę jednostki.

Wprowadzenia OSP pod opiekę gminy dokonuje zarząd w składzie: Józef Leja –prezes, Julian Ćwikła –naczelnik, Franciszek Zdeb- wiceprezes, Adam Kurasiewicz-wiceprezes, Kazimierz Rup –sekretarz, Adam Sutuła –skarbnik ( od 1979 rok ), gospodarz –Alfred Turek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Mazurek Augustyn, Długosz Alfred,Socha Wiesław.

Wielkie zaangażowanie i aktywność strażaków została zauważona i doceniona w jubileusz 75 lecia Ochotnicza Straż Pożarna zostaje odznaczona Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. W marcu 1995 roku jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W 1996 roku po 50 letniej służbie z funkcji naczelnika straży rezygnuje Julian Ćwikła ( w 2001 roku odznaczony Złotym Znakiem Związku), stanowisko naczelnika obejmuje Kazimierz Rup.Zarząd reprezentują: Józef Leja –prezes, zastępca naczelnika Adam Kurasiewicz, skarbnik Adam Sutuła, sekretarz Wiesław Socha, gospodarz –Roman Iwanicki. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tadeusz Nienajadło, Mieczysław Pietrycha, Leszek Połeć.

Koniec wieku to dla strażaków z Kuryłówki udział w akcji powodziowej w rejonie mieleckim (1997), oraz na terenie gminy (1998).

W 1999 roku święto Floriana połączono z 80 rocznicą Ochotniczej Straży Pożarnej która za wybitne zasługi dla pożarnictwa została wyróżniona przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Medalem Pamiątkowym „ Bolesława Chomicza „.

W XXI wiek wprowadza OSP zarząd w składzie: Józef Leja –prezes, Adam Kurasiewicz i Roman Szałajko -wiceprezesi, Kazimierz Rup – naczelnik, Adam Sutuła – skarbnik Wiesław Socha –sekretarz. Komisję Rewizyjną tworzą Robert Stroń,Alfred Długosz, Roman Iwanicki.

3 lipca 2001 roku OSP otrzymuje nowy funkcjonalny obiekt strażnicy.W uroczystości przekazania uczestniczył miedzy innymi dyrektor Biura Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Bonecki.Strażacy z zaangażowaniem włączyli się w jego zagospodarowanie i adaptacje pomieszczeń.

15 sierpniu 2002 roku odbyło się uroczyste przejecie imienia Józefa Szczęsnego przez Ochotnicza Straż Pożarną w Kuryłówce.

Józef Szczęsny to mieszkaniec Kuryłówki.Urodził się 28 lipca 1897roku. Jako nauczyciel był organizatorem życia społeczno –kulturalnego ówczesnej Kuryłówki. Twórca teatru amatorskiego, biblioteki i czytelni. Założyciel: Związku Strzeleckiego, Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich,Towarzystwa Szkoły Ludowej, Koła Przyjaciół Strzelca i Ochotniczej Straży Pożarnej której był prezesem. Dowódca Związku Walki Zbrojnej.

Zginął w Oświęcimiu 5 marca 1942 roku.

W związku z przyjęciem przez OSP imienia Józefa Szczęsnego dnia 11 lipca 2004 roku nadano jej nowy sztandar.W grudniu tego samego roku OSP otrzymała samochód Jelcz GCBA 6/32.Tym samym stała się jednostką S-2.

W  2008 roku stowarzyszenie obchodziło 90 lecia swej społecznej służby.
Aktualny zarząd jednostki tworzą: Roman Szałajko- prezes, Tadeusz Nienajdło i Józef Leja –wiceprezesi, Wiesław Socha –naczelnik,Paweł Stankiewicz – zastępca naczelnika, Leszek Połeć – skarbnik, Sławomir Wilkos – gospodarz, Krzysztof Skiba  – sekretarz i Mariusz Leja i Grzegorz Hajdasz  –członek zarządu.

W 2010 roku jednostka  otrzymała  nowoczesny samochód pożarniczy marki Mercedes oraz samochód operacyjny. W tym samym roku na stan stowarzyszenia został przekazany silnik zaburtowy do łodzi motorowej. Tym samym straż osiągnęła stan 3 pojazdów  ( Mercedes GBA 2,5/40,  Jelcz GCBA  6/32 i samochód operacyjny Fiat Brawa ) oraz  2 łodzie przewożone na przyczepie.

Wybrany w dniu 29 stycznia 2011 roku Zarząd działa w następującym składzie: Prezes

Kazimierz Rup, Wiceprezes –Tadeusz Nienajadło, Naczelnik – Paweł Stankiewicz, Z-ca Naczelnika – Robert Stroń, Skarbnik – Bogusław Jedrzejowski, członkowie zarządu: Sławomir Wilkos,Mieczysław Pietrycha i Krzysztof Skiba.

Komisja Rewizyjna  Alfred Turek, Grzegorz Bucior, Krzysztof Rusinek.

Wg stanu na dzień  28 stycznia 2012 roku jednostka liczy 41 członków w tym osiem kobiet.

 


Osiągnięcia jednostki szczebla ponadgminnego:

 

 • 1975 rok
  • II miejsce drużyny żeńskiej na powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych
 • 1980 rok
  • III miejsce -gr. II.A młodzieżowe drużyny męskie na Rejonowych zawodach Sportowo- pożarniczych
 • 1982 rok
  • III miejsce -VII sprawdzian operacyjny OSP woj. rzeszowskiego.
 • 1984 rok
  • II miejsce gr.II A na III Rejonowych Zawodach ….
 • 1986rok
  • II miejsce w gr I –harcerskich drużyn pożarniczych na V Rejonowych Zawodach  
  • III miejsce gr. II A.
 • 1987 rok
  • III miejsce w gr.I dziewcząt na VI Rejonowych Zawodach ….
 • 1995 rok
  • III miejsce w gr. II A na VII Rejonowych Zawodach …
 • 1997 rok
  • III miejsce gr.I dziewcząt na VIII Rejonowych
  • III miejsce - gr.III męskie drużyny.pożarnicze
 • 1999 rok
  • I miejsce CTiF chłopców – I Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
  • I miejsce CTiF dziewcząt
 • 2001 rok
  • I miejsce CTiF –dziewcząt –II Powiatowe zawody…
  • III miejsce CTiF chłopców
  • III miejsce drużyny męskiej
 • 2003 rok
  • II miejsce CTiF dziewcząt – III Powiatowe zawody….
  • III miejsce CTiIF chłopców
  • IV miejsce dr. męskiej

 - osp-foto21.jpg
Strażnica OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce.

 - osp_k-ka08.jpg
Walne Zebranie sprawozdawcze OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce 2008r.

 

 - osp_k-ka.jpg

 

 - osp-foto23.jpg
J. Szczęsny

OSP Ożanna.

OSP w Ożannie powstała około 1925 roku. Jej strażnica mieściła się przy sklepie kooperatywy w tym miejscu gdzie obecna strażnica ale w głębi placu.Straż miała na wyposażeniu sikawkę (do dziś na stanie jednostki ) oraz niezbędną ilość węży. Naczelnikiem straży był Szegda.Jednostka była prężnie działającą skoro w zebraniach jej stanu w 1935 roku uczestniczył Jan Skiba –Wójt Gminy zbiorowej w Kuryłówce.

Wójta zapoznano z potrzebą budowy spinalni do celów ćwiczebnych oraz omówiono z nim zasady dzierżawy stawu rybnego przez straż. Przed wybuchem wojny naczelnikiem straży wybrano Józefa Skowronka ( zginął w Majdanku w 1942r.).

Dzieje powojenne Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożannie można odtworzyć na podstawie książki sekretarza zarządu.Pierwsze wpisy pochodzą z 17 marca 1964 roku tj. od dnia walnego zebrania OSP w Ożannie, na którym dokonano wyboru zarządu w składzie: Dziwota Michał -prezes, Skowronek Piotr -naczelnik, Homel Michał –wiceprezes,Więcław Jan skarbnik, Chlebowicz Jan -sekretarz, Jarosz Jan -gospodarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Juliana Wiśniewskiego. W styczniu 1969 roku na kolejnym walnym zebraniu dokonano zmian w składzie zarządu jednostki w następujący sposób:prezes -Góral Władysław, naczelnik -Skowronek Piotr, wiceprezes-Homel Michał, skarbnik - Danys Józef, sekretarz -Krupa Ludwik, gospodarz bez zmian. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano -Eugeniusza Chlebowicza. Kolejny wpis w książce pochodzi z dnia 16 stycznia 1972 roku i dotyczy wyboru zarządu w osobach:prezes -Chlebowicz Piotr, naczelnik Skowronek Piotr, wiceprezes-Homel Michał, skarbnik -Chlebowicz Jan,Sekretarz -Krupa Ludwik, gospodarz - Jarosz Piotr. Przewodniczącym KR wybrano -Ćwikła Józef.

W latach siedemdziesiątych życie jednostki pochłaniała sprawa budowy strażnicy.

Na zebraniu w dniu 24 stycznia 1975 roku ustalono, że każdy członek OSP wykona 10 kursów furmanką celem przywiezienia ziemi pod budynek był w stanie surowym.

Dnia 29 stycznia 1977 roku podczas zebraniu sprawozdawczego dyskutowano sprawy zwiane z uporządkowania terenu wokół remizy. Wartość inwestycji oceniono na 444 tys.zł. Na zebraniu sprawozdawczym datowanym 30 stycznia 1980 roku omawiano między innymi sprawę wyposażenia remizy w piec typu „ Żar „, zakup węgla, wykonanie podłogi tanecznej. Zastanawiano się także nad sposobem wykorzystania pomieszczeń budynku - na klub lub zagospodarowanie w własnym zakresie.

W kwestii spraw pożarowych obecny na zebraniu Naczelnik Gminy Tadeusz Sarzyński informował o możliwości pozyskania od PZU dotacji na wymianę dachu z słomianego na inny ognioodporny. Omawiano także sprawę rozbiórek starych nie użytkowanych budynków i płotów stwarzających zagrożenie pożarowe..

W roku 1986 naczelnik Piotr Skowronek zrzekł się sprawowanej funkcji w to miejsce wybrano Michała Chlebowicza. W lutym 1997 roku weterani służby ochotniczej przekazują całą działalność młodemu pokoleniu strażaków. Na zebraniu dokonano wyboru władz stowarzyszenia: Krupa Mieczysław -prezes, naczelnik - Kotulski Mariusz,wiceprezes- Fedec Marian, sekretarz - Staroń Władysław, skarbnik - Szewc Stanisław. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Chlebowicz Piotr - przewodniczący, członkowie Chlebowicz Michał i Krupa Ludwik.Tym samym "starzy działacze" przejęli funkcje kontrolne, a raczej opiekuńcze nad nowo wybranym zarządem. Dwudziestolatkowie z zapałem wzięli się do pracy. Wójt Gminy przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w użytkowanie teren nad zalewem stwarzając tym samym możliwość pozyskania środków finansowych na własne potrzeby Uzyskane środki finansowe strażacy przeznaczyli na uzupełnienie sprzętu pożarowego i ubrań ochronnych. Dobra praca zarządu skutkuje pozyskaniem w 2004 roku samochodu „Żuk”. Młodzi działacze sami przystosowują go do potrzeb pożarniczych.W tym też roku przystąpiono do remontu strażnicy.

Wybrany w dniu  22 stycznia 2011 roku Zarząd działa w składzie: Prezes-Mieczysław Krupa, Naczelnik – Bogdan Kotulski, Z-ca Naczelnika Witold Jarosz, Sekretarz –Ewelina Bauer, Skarbnik Krzyszto Wilkos. Przewodniczący KR Mateusz Rudnicki.Wg stanu na 1 stycznia 2012 rok  OSP liczy  28 członków.Na stanie posiada samochód pożarniczy  GLM Volkswagen.

 

 

 - osp_ozanna.jpg
Sprawdzian gotowości operacyjnej OSP Ożanna

 - osp_ozanna0.jpg
Strażnica OSP w Ożannie

OSP w Słobodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Słobodzie powstała w 1965 roku.Jej założycielem był.Józef Lisik którego wybrano prezesem,na naczelnika straży powołano Stanisława Sochę.

Remiza mieściła się w budynku drewnianym po byłej przedwojennej szkole powszechnej. Rozebrano ją na początku lat siedemdziesiątych.Obecny budynek remizy pozyskany został od Gminnej Spółdzielni "SCH " w Leżajsku w roku 1971.Po śmierci dotychczasowego prezesa funkcję tą obejmuje Jan Lisik(syn ).Naczelnikami straży byli: Tadeusz Pigan i Stanisław Szpetnar.

 

Wybrany w dniu 26 lutego 2011 roku Zarząd działa w składzie: Prezes Tadeusz Kyć, Naczelnik – Mariusz Kucharz, Sekretarz- Wiesław Socha, Gospodarz Janusz Kupczak.

Wg stanu na dzien 27 stycznia 2012 roku OSP liczy 19 członków.

 

 

 - pk_sloboda1.jpg

 

OSP w Tarnawcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawcu istniała w okresie międzywojennym. Jej naczelnikiem był Józef Ostrowski ( zginął w Majdanku). Strażnica mieściła się na zapleczu domu gminnego. Straż była dobrze wyposażona: posiadała dwie sikawki ręczne i oraz niezbędny sprzęt.Woźnicą straży był Emilian Czajka.W okresie powojennym rozkwit OSP w Tarnawcu następuje za sprawą Józefa Buciora.On też jest orędownikiem budowy zbiornika pożarowego który powstaje w centrum wsi.Z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku następuje zanik działalności stowarzyszenia. Ostatnim prezesem OSP był Leopold Borek.

OSP w Wólce Łamanej.

Powstała około 1956roku. Jej założycielami byli Alojzy Skowronek i Jan Pracoń. Naczelnikiem został Jan Janda. W 1959roku strażacy przystępują do budowy drewnianej remizy ze świetlicą i magazynkiem na sprzęt pożarniczy.Rozkwit jednostki następuje na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku.Prezesem zarządu był wówczas Władysław Pracoń.Później aż do początku lat dziewięćdziesiątych następuje spadek aktywności stowarzyszenia. Próbę uaktywnienia straży podejmuje zarząd w składzie: Jan Janda prezes, Zenon Rauza –naczelnik, Andrzej Staroń –zastępca prezesa, Józef Skowronek-skarbnik, Józef Skowronek –gospodarz. Włożony wysiłek w pracę z młodzieżą okazał się owocny bowiem OSP w Wólce Łamanej w 1994 roku zdobyła mistrzostwo gminy na zawodach drużyn pożarniczych. Za staraniem zarządu w końcówce lat dziewięćdziesiątych na strażnicę adaptowany został były sklep.
W 2003 roku rozebrany zostaje stary drewniany obiekt, a nowy poddany modernizacji. Strażnica zostaje przekazana ochotnikom w 2004 roku. W grudniu 2006 roku stowarzyszenie otrzymuje samochód pożarniczy Steyer.

 

Wybrany w 2007 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Łamanej działał w składzie. Roman Wnuk –prezes, Andrzej Stroń –naczelnik, gospodarz –Józef Skowronek,skarbnik Tomasz Lenart, sekretarz Andrzej Pych i członek zarządu Andrzej Plaskacz.  Jednostka liczyła  22 członków w tym 17 członków czynnych.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zarząd OSP ukonstytuował się następująco  : Prezes Andrzej Staroń, Naczelnik Waldemar Janda, Sekretarz Katarzyna Czupich, Skarbnik Andrzej Plaskacz. Na dzień 13 stycznia 2012 roku jednostka liczy 20 członków.     
Roman Wnuk –prezes, Andrzej Stroń –naczelnik, gospodarz –Józef Skowronek,skarbnik Tomasz Lenart, sekretarz Andrzej Pych i członek zarządu Andrzej Plaskacz. 
Jednostka liczy 22 członków w tym 17 członków czynnych.

 

 - osp_wlamana.jpg

IV. Orkiestra dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce.

„Mała Ojczyzna” jest silna tylko wtedy, gdy mieszkającym i pracującym w niej ludziom bliski jest lokalny patriotyzm. Przejawia się on zarówno w indywidualnej dbałości o to swoje „najlepsze i najpiękniejsze miejsce na ziemi”, jak i okazywaniu wzajemnej pomocy oraz współpracy jej mieszkańców – a wszystko to na rzecz wspólnego dobra, jakim jest rodzima, bliska sercu ziemia. Taka sytuacja jest możliwa wówczas, gdy w owej „Małej Ojczyźnie” panuje jedność, a jej mieszkańcy dążą do wspólnych celów.

Na płaszczyźnie współpracy i współdziałania należy rozpatrywać to co łączy Ochotniczą Straż Pożarną im Józefa Szczęsnego w Kuryłówce z Orkiestrą Dętą miejscowego, Gminnego Ośrodka Kultury. Te dwa zespoły uzupełniają się wzajemnie na wszelkich organizowanych w lokalnym środowisku przedsięwzięciach kulturalnych. Tam gdzie jest impreza GOK – u, tam są strażacy, który zawsze chętnie pomagają w utrzymaniu właściwego porządku. Tam gdzie OSP ma swoje święto, jest również Orkiestra, która strażakom daje to, co ma najlepszego do zaoferowania – graną na żywo muzykę. Zespół ten uatrakcyjnia swoją obecnością coroczne Obchody Święta Patrona Strażaków – Św. Floriana oraz inne uroczystości strażackie (m. in. nadanie sztandarów poszczególnym jednostkom OSP z terenu gminy).

Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce powstała w marcu 1998 roku. Prawie od początku swojego istnienia działa ona pod patronatem miejscowej OSP. Wyrazem tego jest m. in. fakt, iż Orkiestra – za sprawą Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP Antoniego Parobka – otrzymała reprezentacyjne mundury strażackie, w których występuje po dziś dzień. Pomysłodawcą, założycielem i opiekunem artystycznym Orkiestry jest Edward Horoszko – dyrektor GOK w Kuryłówce. Liczy ona obecnie 26 osób, dla których udział w żywym tworzeniu muzyki i pielęgnowanie tradycji orkiestr dętych jest rzeczą niezwykle ważną. Funkcjonowanie zespołu oparte jest na samorządności – jej członkowie sami decydują o tym, jakie utwory chcą grać i w jakich przedsięwzięciach chcą uczestniczyć. Funkcje prezesa Orkiestry sprawuje obecnie Zbigniew Tryka, skarbnikiem jest Marcin Hospod. W czasie występów Orkiestrę prowadzi niezastąpiona tamburmajor Sabina Tryka. Członkowie zespołu doskonalą swoje umiejętności poprzez regularne próby oraz występy. A jest ich sporo – zapewne dlatego, że Orkiestra posiadając bogaty repertuar – liczne marsze, utwory żołnierskie, pieśni religijne i patriotyczne – często zapraszana jest do uświetniania różnych przedsięwzięć kulturalnych, zarówno o zasięgu gminnym (m. in. uroczystości religijne – np. „Kuryłowskie Zwyczaje” – Obrzędy Wielkanocne; patriotyczne – z cyklu „...by pokolenia pamiętały” oraz ludowo – rekreacyjne: np. Dożynki Gminne, Turniej Wsi, Dzień Rodziny), jak też powiatowym (m. in. „Powiatowy Piknik Integracyjny” w Chałupkach Dębniańskich, Przegląd Pieśni Maryjnej „Znak Nadziei” w Leżajsku, „Dni Leżajska”), wojewódzkim (Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych „Turki” w Grodzisku Dolnym, „Dzień Ziemniaka” w Ożannie), ogólnopolskim („Powidlaki” w Krzeszowie n. Sanem), a nawet międzynarodowym (Rocznice Bitwy pod Zadwórzem na Ukrainie, Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku).

Od września 2000 roku występom Orkiestry Dętej towarzyszy 24 osobowa grupa Marżonetek. Do zespołu tego rekrutowane są osoby, które wyróżniają się odpowiednią prezencją, zdolnościami tanecznymi, a przede wszystkim – które wyrażają chęć angażowania się w działalność Kulturalną GOK w Kuryłówce. Instruktorem Marżonetek jest choreograf Marek Latawiec.

 

 - osp-foto27.jpg
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce podczas obchodów Wielkanocnych

V. Przypisy.

Bibliografia:

 1. D.Garbacz,Wołyniak legenda prawdziwa, Wydawnictwo Sztafeta,Stalowa Wola 1996r,
 2. Józef Ryszard Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych,LSW,Warszawa 1985r.,
 3. M.Świątecki, Dzieje Brzyskiej Woli 1565-1992,RAF,Rzeszów 1993 r.,
 4. R.Szałajko, Życiorys Józefa Szczęsnego, Referat okolicznościowy, Kuryłówka 2002 r.
 5. Władysław Tabasz, Zrzeszenie wielofunkcyjne jako element w systemie instytucjonalnym społeczności lokalnej,WSSG Tyczyn 1998 r,
 6. Kronika Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli,
 7. Kronika Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy,
 8. Kronika Szkoły Podstawowej w Kulnie,
 9. Kronika Urzędu Gminy w Kuryłówce,
 10. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce,
 11. Kronika Orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce
 12. 130 lat ochrony przeciwpożarowej na ziemi leżajskiej, jednodniówka Zarządu Miejsko - Gminnego Z OSP RP i Komendy Rejonowej PSP, Leżajsk 1997r.
 13. Zespoły archiwalne AP w Rzeszowie
 14. Zespoły archiwalne Urzędu Gminy w Kuryłówce
 15. Zeszyt działań OSP Kuryłówka
 16. Relacje Anieli Baj najstarszej mieszkanki m. Kuryłówka ur.1900 r.
 17. Relacje druhów strażaków:
  Leopolda Borka,Franciszka Chudego, Michała Chlebowicza, Juliana Ćwikły,Stanisława Ćwikły, Jana Deca, Jana Dworniczaka,Michała Dziwoty, Piotra Tkaczyka, Jana Jandy, Czesława Kargola, Jana Lisika, Tadeusza Nienajadło, Józefa Leji, Adama Sutuły.

Opracowanie tekstu:

 • Alicja Kycia – Charakterystyka gminy
 • Ewelina Sitarz – Orkiestra dęta GOK w Kuryłówce
 • Roman Szałajko – Zarząd Oddziału Gminnego Z OSP RP w Kuryłówce, zarys historii Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gm.Kuryłówka.
 • Zdjęcia – Marek Latawiec
UG Kuryłówka
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fotogaleria
E-kartki
Baza firm
Urząd Gminy Kuryłówka, Kuryłówka 527, 37-303 Kuryłówka, pow. leżajski, woj. podkarpackie
tel.: +48 17 2438010, fax: +48 17 2438010, email: sekretariat@kurylowka.pl, http://www.kurylowka.pl
NIP: 816-13-06-613, Regon: 000544094
Nr konta: BS Leżajsk o. Kuryłówka 18918710112002000035480011
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x