INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
środa, 23 sierpnia 2017, 235 dzień roku, imieniny Apolinarego, Miły, Róży
Biuletyn Informacji Publicznej
PSeAP
Projekty unijne
Innowacyjne Podkarpackie
Stowarzyszenie Kraina Sanu
Znajdujesz się w: start / Gmina / Historia

Historia

 
ok. 10 000 lat p.n.e.Pierwsze ślady pobytu człowieka (stanowiska archeologiczne w Tarnawcu i Ożannie).
ok. 4 000 lat p.n.e.Pierwsze ślady pobytu człowieka osiadłego.
ok. 500 - 400 lat p.n.e.Teren dzisiejszej gminy pozostawał w zasięgu oddziaływania ludów azjatyckich.
okres rzymski upowszechnienia żelaza, to etap intensywnego rozwoju osadnictwa (znaleziska monet rzymskich w Tarnawcu).
ok. IV w.Najazdy Hunów na te tereny.
ok. V w.Początki tworzenia i ugruntowania kultury wczesno -słowiańskiej.
ok. 931 r.Książę kijowski Włodzimierz zwany Wielkim opanowuje teren dzisiejszej gminy i włącza je do Księstwa Kijowskiego.
rok 1018Bolesław Chrobry przyłącza na powrót tereny do macierzy
rok 1031sPonowne przyłączenie tych ziem do Księstwa Kijowskiego.
XIII w.Najazdy ord Czyngis - chana.
1344 rokPrzyłączenie opisywanych ziem do Państwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego.
1397 rokLokalizacja miasta Leżajska po obu brzegach Sanu.
1444 rokNa prawym brzegu Sanu powstaje osada Wywłoka (płn - wsch. część ówczesnego Leżajska)
1454 rokLokalizacja osady Ożanna na prawie wołoskim.
ok. 1515 r.Lokalizacja osady Kuryłówka
1515 r.Wzmiankowana jest w dokumentach wieś Kulno
1565 - 1570 r.Połączenie obu osad w jedną wieś o nazwie Kuryłówka.
1524 r.Najazdy i spustoszenie ziem przez ordy tatarskie.
1578 r.Lokalizacja osady Jastrzębiec.
ok. 1605 r.Lokalizacja osady Brzyska Wola.
początek XVII w.Pojawia się w dokumentach nazwa Tarnawiec, założony przez Zofię ze Sprowy Odrowążównę (nazwę nadała przysiółkowi Kuryłówki na cześć nieżyjącego męża Jana Krzysztofa Tarnowskiego)
1649 r.W zapiskach pojawia się Wólka Łamana jako miejscowość gdzie znajduje się folwark starościcki.
ok. 1661 r.Brzyska Wola jest siedzibą dwóch wójtostw (posiada dwa folwarki z 84 gospodarstwami).
przełom XVII/XVIII w.Zniszczenia, rabunek i mordy dokonywane kolejno przez Tatarów, Szwedów oraz siepaczy Księcia Rakoczego.
od połowy XVIII w.Powolne dźwiganie się ziem ze zniszczeń (Kuryłówka liczy 163 gospodarstwa, Ożanna - 99, a Brzyska Wola - 10)
po 1772 rokuTereny dzisiejszej gminy przeszły we władanie Austrii.
1786 r.Osadzenie niemieckich kolonistów w Tarnawcu (Dornbachu)
1812 r.Erygowanie parafii w Tarnawcu Pierwszym proboszczem zostaje ks.Leopold Lewicki.
Sprowadzenie Lateran do przysiółku Cieplic odtąd zwanego Kolonią
1819 r.Większość ziem starostwa leżajskiego (w tym ziemie Kuryłówki) nabywa hrabia Wojciech Mier.
1830 - 1831 r.Ziemie te odkupuje hrabia Alfred Potocki.
1863 r.Wybuch powstania styczniowego, w okolicy Kulna przenikają na teren Królestwa Kongresowego oddziały powstańcze.
1867 r.Zakończenie procesu o tzw. „zbieranie leżaniny” jaki wytoczyli chłopi z Kuryłówki i Brzyskiej Woli hrabiemu Potockiemu. Wyrokiem sądu zezwolono chłopom na zbieranie w lesie suchych gałęzi i wierzchołków drzew nie grubszych od ręki
1872 r.Zakończenie budowy cerkwi prawosławnej w Kulnie
1887 r.Otworzenie Urzędu Pocztowego w Kuryłówce
1896 r.Cerkiew greko-katolicka w Kuryłówce
1906 r.Cerkiew greko-katolicka w Dąbrowicy.
Rozbudowa Kościoła w Kuryłówce:postawienie dwóch kaplic, babińca i wieży na sygnaturkę oraz dzwonnicy.
1908 r.Zawiązanie przez księdza Juliana Krzyżanowskiego tzw. Kasy Stefczyka w Tarnawcu.
1910 r.Erygowanie parafii w Kolonii Polskiej
1914 r.Wybuch I wojny światowej.
1915 r.Walki pozycyjne na linii Sanu. Ogromne zniszczenia wsi: Kuryłówka,Tarnawiec i Kolonia Polska
1918 r.Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
Wielu Polaków walczących w armii austriackiej powraca do Ojczyzny w szeregach „Błękitnej Armii”.
1924 r.Wielki wylew Sanu
1925 r.Budowa nowych szkół w Brzyskiej Woli, Kuryłówce i Kolonii Polskiej.
Około 1928 r.Utworzenie Posterunków Policji w Brzyskiej Woli i Kuryłówce
1934 r.Utworzenie gminy zbiorowej w Kuryłówce. W jej skład weszły wsie: Kuryłówka, Brzyska Wola, Wólka Łamana, Jastrzębiec, Rzuchów, Stare Miasto, Przychojec, Tarnawiec i Ożanna.
Wójtem Gminy zostaje Jan Skiba., potem Jan Uchniat.
12 do18 maja 1935 r.Manifestacje patriotyczne związane ze śmiercią Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnawcu i Kuryłówce.
21.03.1936r r.Uroczyste otwarcie betonowego mostu na Sanie w Kuryłówce
1937 r.Strajki chłopskie
Blokada dostaw artykułów rolnych do Leżajska na moście w Kuryłówce.
1938 r.Epidemia czerwonki w Ożannie. Zmarło 24 osoby.
Epidemia pryszczycy
1 09 1939 r.Wybuch II Wojny światowej
13.09.1939 r.Wysadzenie mostu na Sanie
14.09.1939 r.Oddziały niemieckie uroczyście witane przez delegacje nacjonalistów ukraińskich w Kuryłówce.
30 09.1939 r.Do Kuryłówki wkraczają oddziały armii sowieckiej
26.10.1939 r.Gmina Kuryłówka w Generalnej Guberni
 Wójtem Gminy zostaje Jan Kahl, sekretarzem Adolf Schonborn
3.11.1939 r.Podczas konferencji w Łańcucie aresztowani zostają nauczyciele z terenu gminy Kuryłówka ( miedzy innymi Józef Szczęsny, Ludwik Fus ).
 Józef Wójcik i Józef Szczęsny tworzą pierwsze struktury konspiracyjne Związku Walki Zbrojnej.
13.06.1940 r.Aresztowanie kierownika Szkoły Powszechnej w Kuryłówce Józefa Szczęsnego
Sierpień 1940 r.Wójtem Gminy zostaje Adolf Schonborn.
1941 r.Niemcy przed inwazją na Związek Radziecki budują most na Sanie i betonową drogę w kierunku Naklika. Utworzenie niemieckiej szkoły powszechnej w Tarnowcu.
14.08.1942 r.Pacyfikacja Kulna. Niemcy zabijają 22 Ukraińców i 73 Żydów.
Wrzesień 1942 r.Pacyfikacja Kuryłówki. Bartłomiej Kościułek, Franciszek Skiba, Michał Czapla, Antoni Błoński, Antoni Makara, Aleksander Muskus, Franciszek Końcio, Tadeusz Ćwikła, Filip Nicpoń, Andrzej Krzywko, Konstant Kuryło, Andrzej Hajdasz, Hybciński, Uchacz – wywiezieni do obozu w Majdanku skąd nie powrócili. Likwidacja kuryłówskich Żydów.
1943 r.Powstanie Posterunku Policji Ukraińskiej w Kuryłówce
30.06.1943 rPacyfikacja Jastrzębca
1.08.1943 r.Zamach na Qislinga w lasach brzyskowolskich.
Grudzień 1943 r.Po klęsce w Grabach z oddziału „Ojca Jana” wyodrębnia się grupa partyzantów pod dowództwem „Wołyniaka”.
Luty/marzec1944 r.Rajd sowieckich partyzantów Piotra Werszychory. Krwawe boje w okolicy Brzyskiej Woli, Ożanny i Dąbrowicy.
Kwiecień 1944 rLikwidacja Wójta Adolfa Schonborna
Czerwiec 1944 r.Zgrupowanie AK kpt. Ernesta Wodeckiego w tzw. „Górkach”
29.061944 r.Pacyfikacja przez kałmuków Brzyskiej Woli, Kuryłówki, Tarnawca i Ożanny.
Lipiec 1944 r.Wyzwolenie ziemi kryłowskiej przez oddziały 13 Armii I Frontu Ukraińskiego
 Zarząd administracyjny przez wojskowego komisarza wojennego. Utworzenie szpitala polowego dla żołnierzy sowieckich w Kuryłówce.
Jesień 1944 r. wiosna 1945 r.Akcja przesiedleńcza ludności narodowości ukraińskiej
kwiecień 1945 r.Utworzenie gminy Kuryłówka (7010 mieszkańców ). W skład gminy wchodziły gromady::Kuryłówka, Brzyska Wola, Piskorowie i Stare Miasto. Wójtami gminy byli: Andrzej Ćwikła, Michał Parobek, Władysław Dąbek, Józef Paczocha i Władysław Pastuła.
Wiosna 1945 r.Krwawe rozprawy oddziału „Wołyniaka” przeciwko ludności ukraińskiej.
6-7 05 1945 r.Bój pod Kuryłówką. Największa na ziemiach polskich bitwa oddziałów polskiego podziemia z sowietami. W walce zginęło około 70 enkawudzistów.
8.05.1945 r.Sowieci palą Kuryłówkę. Spłonęło 229 budynków mieszkalnych, 503 budynki gospodarcze. Bez dachu na głową pozostało 920 osób.
 Zarząd Gminny w Kuryłówce z siedzibą w Leżajsku urzęduje w budynku obecnej szkoły muzycznej przy ul Mickiewicza.
Jesień 1946 r.Nieudana próba utworzenia posterunku MO. Ludzie „Wołyniaka” wysadzają budynek mleczarni przygotowywany pod potrzeby milicji.
31.12.1946 r.Samobójcza śmierć „Wołyniaka”
Jesień 1947 r.Utworzenie w prywatnym budynku Jana Korzeńca w Kuryłówce Posterunku MO.
18 marca 1948 r.Otwarcie Urzędu Gminy i Urzędu Pocztowego w Kuryłówce.
 Masowe aresztowania na terenie gminy ludzi związanych z podziemiem.
Październik 1949 r.Otwarcie mostu na Sanie w Kuryłówce wybudowanego przez LWP.
1950 r.Utworzenie Prezydium Rady Narodowej w Kuryłówce Przewodniczącym prezydium od 16.06.zostaje Władysław Pastuła.
1955 rUtworzenie Gromadzkiej Rady Narodowej z siedzibą w Kuryłówce (2354 mieszkańców ): Kuryłówka, Kulno, Tarnawiec, Ożanna, Dąbrowica, Kolonia Polska Kolejnymi przewodniczącymi byli: Władysław Niemiec (do marca 1956r), Franciszek Skiba, Andrzej Kruk, Franciszek Podobiński (1961-69), Jan Chudy (1969-72). Gromadzka Rada Narodowa z siedzibą w Brzyskiej Woli: Brzyska Wola, Jastrzębiec, Wólka Łamana, Słoboda. Pierwszym przewodniczącym był Stanisław Ćwikła.
1958 r.Wielkie powodzie roztopowe Erygowanie parafii w Brzyskiej Woli
1959 r.Franciszek Rakszawski zakłada Kółko Rolnicze w Kuryłówce. Oddanie do użytku murowanego budynku szkoły w Dąbrowicy. Budynek postawiono na miejscu starej plebani.

1959 r.
12.11.1960 r.
1961 r.
1962 r.

1965-66 r.
1968-69 r.
1971 r.
1977 r.
Budowa dróg:
- utwardzenie żwirem odcinka Kuryłówka –Brzyska Wola
-droga na odcinku Kulno – Krzeszów
- droga do Dąbrowicy
- betonowa droga na odcinku Kuryłówka-Naklik zostaje pokryta asfaltem. Utworzenie linii PKS Leżajsk-Biłgoraj.
-odcinek drogi Brzyska Wola-Wólka Łamana
-odcinek Brzyska Wola –Jastrzębiec
- Kolonia Polska –Cieplice(asfalt położono 1974r)
- Brzyska Wola –Luchów (zwirówka).
lipiec1967 rOddanie do użytku pierwszego w powiecie leżajskim budynku Spółdzielni Zdrowia w Brzyskiej Woli. Lek.med.Teresa Cenda.
W latach 1966 - 69W czasie kadencji Fr..Podobińskiego w Kuryłówce powstają budynki: Szkoły Podstawowej, GRN, GOK-u, remizy OSP i Ośrodka Zdrowia
1968 r.Oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej w Kulnie. Budowę prowadzono pod patronatem „Nowin rzeszowskich”
1.01.1973 r.Utworzenie gminy Kuryłówka ( 5214 mieszkańców). Naczelnikami byli: Władysław Niemiec, Tadeusz Sarzyński i Piotr Tokarz.
1.08.1973 r.Powstanie w Kuryłówce punktu filialnego Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Leżajsku.
1.09.1973 r.Powstanie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kuryłówce. Szkoła liczy 266 uczniów. Naucza 13 nauczycieli.
 6 tygodniowy strajk rodziców w Kulnie. Dzieci nie są posyłane do szkoły w Kuryłówce.
Wrzesień 1973 r.Powołanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Dyrektorem mianowano Michała Parobka.
1.01.1974 r.Powołanie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kuryłówce Utworzenie Zespołowego Gospodarstwa Rolnego ZGR gospodarowało na 719ha.Posiadało 551 szt. bydła i 348 szt. trzody. W szczytowym okresie (1978-79 ) gospodarowało na 1037 ha i posiadało 2957 opasów., Zatrudniało 256 osób
1974 r.Budowa wodociągu w Dąbrowicy, Elektryfikacja przysiółków: Karwany, Trusze, Nagórnie, Rozbudowa szkoły w Kuryłówce.
1976 r.Oddanie do użytku nowoczesnej bazy lokalowo-sprzętowej SKR w Kuryłówce
1977 r.Rozpoczęcie budowy wodociągu w Kuryłówce
1977 r.Na terenie gminy powstaje jedyny jak dotąd budynek wielorodzinny w Kuryłówce
1978 r.Założenie plantacji borówki amerykańskiej,
Poświecenie kościoła w Brzyskiej Woli,
Utworzenie Szkoły Rolniczej w Kuryłówce
1979 r.Rozpoczęcie budowy stadionu w Kuryłówce
1980 r.Powódź stulecia
1981 r.Cerkiew w Kuryłówce służąca jako magazyn zostaje przejęta na świątynię.
1985 r.Oddanie budynku lecznicy dla zwierząt w Kuryłówce
1989 r.Oddanie budynku Banku Spółdzielczego w Kuryłówce Powołanie Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI.
1990 r.

Pierwsze demokratyczne wybory do Rady Gminy
W skład Rady Gminy Kuryłówka weszli:
Błoński Stanisław, Czarniecki Michał. Gorący Stanisław, Janda Janina, Kopciuch Antoni, Krupa Dominik, Lewkowicz Bronisław, Lisik Jan, Majcher Krzysztof, Marczak Józef, Mastalerz Tadeusz, Mierucki  Marian, Skiba Ryszard, Sokal Krzysztof, Szklanny Marian, Turek Stanisław, Wilkos Józef.
Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Marian Szklanny. Rada dokonała wyboru Wójta którym został Tadeusz Mastalerz.Pełnił tę funkcję przez trzy kadencje.

 

1994 r.Poświecenie kościoła w Ożannie, Oddanie do użytku Wiejskiego Domu Kultury w Brzyskiej Woli, i strażnicy OSP w Jastrzębcu
1995 r.Oddanie do użytku budynku szkolnego w Dąbrowicy
1997 r.Rozbudowa budynku szkolnego w Brzyskiej Woli
1998 r.Erygowanie Parafii w Bystrem: Bystre, Łazów i Kulno, Wielka powódź.
1999 r.Utworzenie Gimnazjum Publicznego w Kuryłówce. Uczęszcza 53 dzieci w Kuryłówce, 18 -w Brzyskiej Woli i 23- w Dąbrowicy W następnym roku szkolnym zlikwidowano oddziały zamiejscowe. W GP w Kuryłówce naukę pobierało 151 uczniów
2001 r.Oddanie do użytku strażnicy OSP w Kuryłówce
2003 r.Zakończenie rozbudowy Gimnazjum Publicznego w Kuryłówce. Odcinek drogi Kuryłówka –Brzyska Wola otrzymuje nowa nawierzchnię.
2004 r.Oddanie do użytku sali gimnastycznej w Brzyskiej Woli.
2005 r.Rozpoczęcie prac przy kanalizacji gminy - m. Tarnawiec.
Powódź roztopowa, która objęła niemal wszystkie miejscowości gminy.
Modernizacja budynku strażnicy w Ożannie.
Modernizacja budynku strażnicy w Wólce Łamanej.
Oddanie do użytku sali gimnastycznej w Kuryłówce.
2006 r.

Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gmin:
- wykonanie przyłącza do oczyszczalni w Leżajsku,
- kanalizacja wsi Tarnawiec.
Sieć drogowa:
- przebudowa skrzyżowania w Kuryłówce wraz z odprowadzeniem wód opadowych,
- nawierzchnia przez wieś w kierunku kościoła w Kuryłówce,
- wykonanie drogi do Luchowa,
- wykonanie drogi w Słobodzie,
- wykonanie drogi w tzw. "Ruskim końcu" w Kuryłówce.
Rozpoczęcie prac renowacyjnych kościoła (wieży) w Kulnie.

2007 r.Remont drogi i przebudowa przystanku w centrum miejscowości.
Rozbudowa strażnicy OSP w Brzyskiej Woli.
Kanalizacja wsi Ożanna i Dąbrowica.
Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym w Tarnawcu.
Nad m. Kuryłówka przeszła wichura czyniąc ogrom szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
Rozpoczęcie rozbudowy Domu Ludowego w Koloni Polskiej.
2008 r.

Zakończenie kanalizacji sołectw Ożanna i Dąbrowica,
Remont pomieszczeń GOK
Remont drogi powiatowej Kulno-Brzyska Wola
Remont dróg gminnych w Jastrzębcu i „ Słobodzie Małej „

2009 r.

Remont dróg powiatowych: Kulno – Łazów i Jastrzębiec „ przez wieś „
Wykonanie drogi gminnej w Kuryłówce obok „Smolarni” i „Cztery chałupy”
Rozpoczęcie kanalizacji miejscowości Kuryłówka,
Opad śniegu w dniu 14 października spowodował utrudnienia w komunikacji ( wyłomy drzew) i przerwy w dostawie prądu

2010 r.

1.Powódź stulecia ( maj i czerwiec ) stan wodowskazu na Sanie wyniósł (20.05.) 840 cm,
2.Zakończenie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Koloni Polskiej,
3.Zakończenie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawcu,
4.Rozpoczęcie remontu strażnicy w Jastrzębcu,
5.Montaż maszynowni pomp ciepła w Szkole Podstawowej Brzyskiej Woli,
6.Remont dróg gminnych: na „ Podług „ w Dąbrowicy, na „ Cztery Chałupy „ w Kuryłówce, obok „Smolarni  „ w kierunku Ożanny, na „Mielniki „ w Kuryłówce,przez „Górki” w Kuryłówce.
7.Remont dróg powiatowych: do Jastrzębca, Kulno - Łazów, Słoboda –Kolonia Polska.
8. Prace renowacyjne przy kościele parafialnym w Kuryłówce: zagospodarowanie placu kościoła, odnowienie polichromii.
9. Zakup samochodu pożarniczego  Mercedes Atego dla OSP w Kuryłówce, pozyskanie samochodu GLM  Lublin dla OSP Kulno, przekazanie samochodu GBAM Star 244 dla OSP Brzyska Wola, przekazanie samochodu GLM Zuk dla OSP Kolonia Polska,
10.W dniu 21 listopada odbyły się wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku oraz wybór Wójta Gminy.
Wójtem Gminy wybrano  na trzecią kadencję Tadeusza  Halesiaka.
Do Rady Gminy wybrani zostali: Borek Wiesław, LewkowiczKazimierz Józef, Liber Piotr Kazimierz, Kotulski Stanisław, Kusy Dominik Paweł, Kulpa Andrzej, Kyć Tadeusz, Łapka Tadeusz Stanisław, Mazurek Stanisław, Niemiec-Dziekan Zofia Krystyna, Pleskacz Zbigniew Stanisław, Socha Robert, Socha Wiesław, Marek, Szczap Jerzy.
Do Rady Powiatu wybrani zostali: Waldemar Fus, Marek Kogut i RomanSzałajko.

2011  r.

1.Wykonanie drogi gminnej okalającej zalew w Ożannie

2.Budowa boiska sportowego w Brzyskiej Woli,

3.Przekazanie samochodu pożarniczego GCBA dla OSP Brzyska Wola i GLM dla OSPw Dąbrowicy.Tym samym wszystkie działające jednostki OSP są wyposażone w pojazdy.

4.Zakończenie modernizacji strażnicy OSP w Jastrzębcu

5.Zakończenie I  etapu  modernizacji stadionu sportowego w Kuryłówce (płyta boiska  i  bieżnia ),

6.Zakończenie kanalizacji w m. Kuryłówka (wykonano  393 przyłącza),

7.Zakończenie budowy „Orlika" w Kuryłówce.

8.Oddanie do użytku odcinka drogi powiatowej Brzyska Wola - Jastrzębiec  w ramach tzw. "Schetynówki".

 

2012 r.

1.Zakończenie modernizacji stadionu w Kuryłówce, 
2.Oddanie do użytku  placu zabaw ( drugiego w Kuryłówce) obok strażnicy OSP,
3.Przebudowa kotłowni węglowej na gazowa w Szkole Podstawowej w Kulnie,
4.Przebudowa odcinka drogi powiatowej Brzyska Wola – Słoboda,
5.Rozpoczęcie prac kanalizacyjnych  „ Słoboda –Brzyska Wola – Wólka Łamana „,
6.Rozpoczęcie prac remontowych na drodze wojewódzkiej Leżajsk - Naklik wraz z remontem mostu na Sanie i budową mostów w Kuryłówce i Kulnie.
7.Parafia pw. Św. Józefa w Tarnawcu posiada kaplice pogrzebowa ( z chłodnią ) zlokalizowana przy kościele parafialnym w Kuryłówce,
8.200 lecie parafii pw. Św. Józefa w Tarnawcu,  

2013 r.

1.Likwidacja posterunku  Policji w Kuryłówce działającego od odzyskania Niepodległości Polski

2.Likwidacja Szkoły w Jastrzębcu i  Kulnie  oraz rozwiązanie Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Gimnazjum Publiczne  w Dąbrowicy  prowadzone jest przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  m. Dąbrowica.

3. Zbiórka odpadów komunalnych jest zadaniem Gminy. W wyniku przetargu odbiór odpadów segregowanych powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce.

4. Ciąg dalszy remontu  drogi Brzyska Wola - Słoboda,

5. Remont odcinka drogi Kolonia Polska – Majdan Sieniawski,

6. Zakończenie przebudowy drogi wojewódzkiej Leżajsk –Naklik,

7. Remont drewnianego kościółka w Dąbrowicy, oraz prace przy  odnowieniu polichromii   w kościele tarnawieckim,

8.Utworzenie Punktów Przedszkolnych w Kuryłówce i Dąbrowicy.

9. Rozpoczęcie prac przy budowie betonowego  mostu  na rzece Złota w Kuryłówce na drodze do Tarnawca,

10. Kontynuacja budowy kanalizacji w Słobodzie,Brzyskiej Woli i Wólce Łamanej.

2014 r.

1. Zakończenie budowy kanalizacji w sołectwach: Słoboda, Brzyska Wola i Wólka Łamana.
2. Remont odcinków dróg powiatowych: Dąbrowica – Brzyska Wola i Brzyska Woa –  Słoboda.
3. Budowa betonowego na mostu na rzece  „ Złota  „ w Kuryłówce.
4. Wybory samorządowe:
Tadeusz Halesiak wybrany został na IV kadencję Wójtem Gminy Kuryłówka.
Rada Gminy ukonstytuowała się następująco: przewodniczący  – Stanisław Kotulski, wiceprzewodniczący - Krzysztof Leja.
Radni Rady Gminy Kuryłówka:  Wiesław Borek, Chudy Józef, Jaśkowski Tadeusz, Kusy Dominik Paweł, Leja Krzysztof, Leniart Andrzej, Pietrycha Mieczysław, Socha Robert, Socha Zdzisław, Staroń Zbigniew, Szczap Jerzy, Wnuk Marek,Wyszyńska Agnieszka.
Radnym RP został M. Kogut.
5. Kontynuacja renowacji polichromii w kościele pw św. Józefa w Tarnawcu ,wykonanie chodnika na cmentarzu. Dalsze prace przy kaplicy drewnianej w Dąbrowicy i Jastrzębcu.

2015 r.1. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Brzyskiej Woli
2. Przebudowa dróg 1250 R Kolonia Polska w kierunku Adamówki i drogi 1251 R w kierunku Majdanu Sieniawskiego,
3. Przebudowa drogi 1246 R Jastrzebiec - Bukowina,
4. Przebudowa dróg gminnych na Podług w Dąbrowica i przez Ożannę,
5. Przebudowa dróg wewnętrznych (osiedle ) w Kuryłowce i Dąbrowicy,
6. Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Kuryłówce oraz placu w Kulnie
7. Prace archeologiczne na działace obok plebani w Kuryłówce - przygotowanie terenu pod parking,
8. Remont dachu na budynku szkoły w Dabrowicy,
9. Remont budynku OSP Wólka Łamana;
 2016 r.

1. Przebudowa drogi  gminnej w Kuryłówce w kierunku kościoła parafialnego wraz z budową
   chodnika i zatok postojowych,
2. Wykonanie nowej nakładki na drodze przez wieś w Jastrzębcu,
3. Wykonanie nakładki na drodze w kierunku cmentarza w Kulnie,
4. Wykonanie nowej nawierzchni na placu parkingu przy kościele parafialnym w Brzyskiej Woli,
 5. Remont budynków urzędu i jego  otoczenia w Kuryłówce:
     a) wykonanie wieży zegarowej,
     b) budowa łącznika między budynkami,
     c) termomodernizacja budynków.
6.  Inwestycje drogowe z udziałem środków Gminy:
    - odcinek drogi Brzyska Wola –Słoboda,
    - odcinek Ożanna – Rzuchów,
    - odcinek Ożanna –Mołynie,
    - odcinek Brzyska Wola – Luchów

Dobór wydarzeń i zestawienie R.Sz.

UG Kuryłówka
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fotogaleria
E-kartki
Baza firm
Urząd Gminy Kuryłówka, Kuryłówka 527, 37-303 Kuryłówka, pow. leżajski, woj. podkarpackie
tel.: +48 17 2438010, fax: +48 17 2438010, email: sekretariat@kurylowka.pl, http://www.kurylowka.pl
NIP: 816-13-06-613, Regon: 000544094
Nr konta: BS Leżajsk o. Kuryłówka 18918710112002000035480011
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x